REGLEMENT

Oppmøte senest 15 min. før spillestart - da settes ev. reserve inn.
Man kan ha inntil 3 aktive starter den aktuelle spilledagen i tillegg til 5 starter
(inkl. venteliste) i ”banken”. Aktuell spilledag starter når siste pulje dagen før
er i gang.
Kvalifisering til finale:
De 10 beste etter innledende spill. Deretter 2 fra turbo, 1 fra early bird, så
beste dame utenfor finalecutten.
Hvis en spiller i løpet av innledende spill trekker seg fra finalespill, settes
neste spiller på resultatlisten inn.
Oppsettet/tidsskjema for finalespill kan endres avhengig av antall deltakere.
Turbo: Gjelder for siste serie i hver start (3 serier).
Høyeste score uten hcp i tredje serie.
Ved likhet i turbo, gjelder nest høyeste turbo osv.
Ved fortsatt likhet, gjelder høyeste start uten hcp, deretter nest høyeste
osv.
Early bird: 3x3 serier i puljene tom 11. august. Early bird pris gjelder kun ved
tellende early bird resultat (3x3 serier).
Ved poenglikhet etter innledende (3x3):
Høyeste score uten hcp.
Høyest beste tellende start uten hcp.
Høyest nest beste tellende start uten hcp.
Høyest tellende enkeltserie uten hcp, deretter nest høyest osv.
Ved poenglikhet i mellomspill:
Høyeste score uten hcp.
Høyeste 4. serie.
Høyeste 3. serie.
Høyeste 2. serie.
Roll-off (ett slag, høyeste pinnefall går videre).
Ved poenglikhet i finale:
Høyeste score uten hcp.
Høyeste 4. serie.
Høyeste 3. serie.
Høyeste 2. serie.
Høyeste 4. serie i 2. runde.
Høyeste 3. serie i 2. runde.
Høyeste 2. serie i 2. runde.
Høyest rangert uten hcp etter innledende (3x3).
Ved fortsatt likhet - roll-off.
Beste dame:
Ved premiering lavere eller lik beløp nevnt på plakat, evt. justert for høy/lav
deltagelse, utbetales kun damepremien. Ved høyere premiering enn forannevnte
damepremie, er det kun denne som utbetales.

For øvrig gjelder NBFs reglement.
Arrangør forbeholder seg retten til å melde på egne spillere i puljer som er
forbeholdt tilreisende.

Augusttreffet 2019
www.fredrikstadbk.com - mail: styret@fredrikstadbk.com
KONGSTEN BOWLING
69 32 13 72
F
R
E
D
R
I
K
S
T
A
D

B
K