Augusttreffet 10. - 18. august 2019
Turneringen starter lørdag 10. august

Følg linkene over for å se puljetider, plakat, regelverk m.m.


Augusttreffet 2019
www.fredrikstadbk.com - mail: styret@fredrikstadbk.com
KONGSTEN BOWLING
69 32 13 72
F
R
E
D
R
I
K
S
T
A
D

B
K