Augusttreffet 12. - 20. august 2017
Finalespill søndag 20. august
Kenneth Hermansen er tittelforsvarer etter å ha vunnet fjorårets finale foran Arne Harry Sæther, Tor Ivar Grødal og Stein Bråthen.

Følg linkene over for å se puljetider, plakat, regelverk m.m.


Augusttreffet 2017
www.fredrikstadbk.com - mail: styret@fredrikstadbk.com
KONGSTEN BOWLING
69 32 13 72
F
R
E
D
R
I
K
S
T
A
D

B
K